Kategória: Aktuality

1. Startup Weekend v Banskej Bystrici

Tím orga­ni­zá­to­rov z Ban­skej Bys­trice sa pus­til do orga­ni­zá­cie prvého roč­níka Star­tup Wee­kend Ban­ská Bys­trica, ktorý sa usku­toční v dňoch 24. – 26. feb­ru­ára 2017. Podu­ja­tie sa usku­toční v pries­to­roch Fakulty poli­tic­kých vied a medzi­ná­rod­ných vzťa­hov UMB Ban­ská Bys­trica.

Pozvánka na školenie v spolupráci s The Studio / KPMG

  V rámci akceleračného programu pripravuje na február Startup centrum TUKE v spolupráci so Startup Studiom spoločnosti KPMG prednášku zameranú na rozvoj kompetencií startupistov v oblasti komunikácie.

Technology Cooperation Days 2017

Slovak Business Agency v spolupráci s nemeckým partnerom siete Enterprise Europe Network pozývajú na Kooperačné podujatie Technology Cooperation days 2017, zamerané najmä na integrovaný priemysel, energiu, Industry 4.0, inteligentné materiály a krytiny, energetickú efektívnosť a príbuzné sektory.

Zmeny pre startupy a podnikateľov 2017

Začiatok nového roka prináša novinku – novú právnu formu pre startupy – jednoduchú spoločnosť na akcie. Viaceré zmeny čakajú aj malých a stredných podnikateľov.

SEMINÁR v PREŠOVE – Ako ušetriť na daňových odpočtoch

Ak vo svojej firme vyrábate funkčné prototypy, venujete sa vývoju nových materiálov, výrobkov, zariadení a pod., príďte sa dozvedieť viac o možnostiach odpočtu nákladov na tieto aktivity z daní. Seminár organizuje 16. februára vo svojich priestoroch Regionálne poradenské a informačné centrum (RPIC) Prešov.