Autor: Lucia

Impact Inkubátor vol. 3

Máte prospešný nápad, rozbehnutý projekt alebo inovatívny startup či technológiu? Impact Inkubátor už tretí rok podporuje a rozvíja zmysluplné nápady a projekty, prospešné inovácie, social startupy a technológie.

Prednáška experta z USA na patentové právo a ochranné známky

27. marca sa v rámci pracovnej návštevy Technickej univerzity v Košiciach uskutoční prednáška patentového zástupcu a honorárneho konzula Steva Zlatosa. Prednáška bude zameraná na oblasť transferu technológií v univerzitnom prostredí a ochranu duševného vlastníctva v USA („University Technology Transfer and How to Protect IP in the USA“).

Inovatívny čin roka 2016

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 1. marca 2017 10.ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2016„. Cieľom súťaže je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov.