Kategória: Médiá

Chargebrella v marcovom vydaní PC Revue

V marcovom čísle časopisu PC Revue sa v rubrike „Predstavujeme slovenské startupy“ dočítate o projekte Chargebrella. Viac sa o ňom môžete dozvedieť na našej stránke v časti „Startupy – Inkubátor TUKE“.

Startup centrum TUKE hosťom Rádia Regina

2. marca boli hosťami Magazínu Rádia Regina Východ dva z našich startupov – FitlinerTraining a Enterprise IoTNET z TUKE spolu s riaditeľom UCITT-u doc. Františkom Jakabom.

Startup centrum TUKE v správach RTVS

17. február |  V spravodajskej relácii RTVS prezentovalo Startup centrum TUKE svoju činnosť ako aj informácie o aktuálnom 5. kole súťaže inovatívnych nápadov Máš nápad? Prezentuj svoj startup!.

5. kolo súťaže inovatívnych nápadov v Magazíne KSK

Startup centrum TUKE dostalo priestor v aktuálnom vydaní Magazínu KSK. Z krátkej reportáže sa dozviete o aktuálnom 5. kole súťaže inovatívnych nápadov Máš nápad? Prezentuj svoj startup!, o činnosti centra ako aj o pripravovanom návrhu podpory centra zo strany KSK. V reportáži boli predstavené aj niektoré z našich startupov – CEELABS, Chargebrella a VIZUALIZACKY.

VIZUALIZACKY v prvom vydaní PC Revue v roku 2017

V prvom vydaní časopisu PC Revue  roku 2017 nájdete článok o spoločnosti VIZUALIZACKY. Viac sa o ňom môžete dozvedieť na našej stránke v časti „Startupy – Inkubátor TUKE“.