HoneyLOG

HoneyLOG

HoneyLOG (honeypot logs) sa venuje oblasti infordmačnej bezpečnosti. Podstatou projektu je systém založený na pasciach pre útočníkov (honeypotoch), ktorých cieľom je prilákať útočníka a získať o ňom rôzne typy informácií, najmä však ciele útočníka, postup pri útoku a použité nástroje. Nadstavbou projektu bude systém HoneyCAT umožňujúci predikovať útoky na konkrétnu počítačovú sieť alebo sieťové služby. Projekt HoneyLOG sa zameriava na malé a stredné podniky. Tieto podniky si vo väčšine prípadov nemôžu dovoliť hardvér zabezpečujúci väčší stupeň bezpečnosti alebo bezpečnostného technika, ktorý by analyzoval bezpečnostné incidenty.

Úspechy

2015

  • Účasť na Pioneers Festival 2015.
  • Účasť na 1. Letnej škole inovátorov.
  • Postup medzi finalistov v 3. kole súťaže inovatívnych nápadov Startup centrum TUKE.
  • Zapojenie sa do projektu ACE Creative.

Viac informácií nájdete na stránke honeylog.eu.

Kontaktná osoba

Pavol Sokol
pf-honeynet@upjs.sk
+421 (5) 234 2425