TuLiMark

TuLiMark

tulimark_logoTuLiMark je projekt, ktorého cieľom je zvýšenie bezpečnosti turistov na značených turistických trasách. Inovatívny prístup v navigovaní turistov za zhoršených poveternostných podmienok predpokladá zníženie vážnych následkov a dôsledkov „stratenia sa“ turistov v teréne. Podstatou projektu je technické riešenie využívajúce najnovšie poznatky v oblasti pasívnej navigácie. (Bližšie informácie budú uverejnené po prijatí patentovej prihlášky na vyvíjané technológie.)

 

Úspechy

2016

  • Finalista 4. kola súťaže inovatívnych nápadov Startup centra TUKE. (Zoznam víťazov 4. kola súťaže inovatívnych nápadov nájdete tu.)

 

Kontaktná osoba

Peter Tauš
peter.taus@tuke.sk
+421 (0)904 295 272