VSENANAMEZ

VSENANAMEZ

vsenanamez_logoVSENANAMEZ sa zameriava na oblasť racionalizácie  v spotrebe palív a energie so zameraním na decentralizované využívanie obnoviteľných zdrojov energie pochádzajúcich zo Slnka. Cieľom projektu je podpora využívania slnečnej energie na napájanie malých elektrických a elektromobilných  zariadení a dopravných prostriedkov používaných v každodennom živote. Riešiteľský kolektív sa zameriava na vývoj a konštrukciu solárnych zdrojov – nabíjacich zariadení, ktoré poskytujú štandardnú elektrickú energiu bez potreby spojenia s verejnou elektrickou sieťou. Poskytujeme aj konzultačnú a realizačnú činnosť pre rôzne projekty s využívaním slnečnej energie a sme certifikovaný MH SR pre realizáciu solárnych systémov  v rámci projektu Zelená domácnostiam.

Úspechy

2016

  • Finalista 4. kola súťaže inovatívnych nápadov Startup centra TUKE. (Zoznam víťazov 4. kola súťaže inovatívnych nápadov nájdete tu.)
  • Účasť na medzinárodnej konferencii NITT 2016.

2015

  • Účasť na medzinárodnej  konferencii Central European Energy Conference 2015.

2014

  • Účasť v súťaži Nadácie Volkswagen Slovakia 2014.
  • Úspešné riešenie projektu Rozvíjať technikou- v rámci programov Nadácie Volkswagen Slovakia.
  • Získanie osvedčenie pre inštaláciu fotovoltických systémov podľa zákona č. 309/2009 Z.z. vydaného Ministerstvom hospodárstva SR, Zelená domácnostiam.

 

Kontaktná osoba

Ján Tkáč
jan.tkac@tuke.sk
+421 940 956 297