Ako sa zapojiť

Ako sa zapojiť

Súťaž pre startupy – „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“

prezentácia 3. ročník Máte nápad, ktorý chcete ďalej rozvíjať? Je váš projekt v štádiu, kedy je pripravený na rýchly rast a potrebuje na to vhodné podmienky?

Startup centrum TUKE vám ponúka možnosť zapojiť sa do súťaže inovatívnych nápadov, projektov a podnikateľských riešení.

Do súťaže sa dá prihlasovať celoročne. Každých 6 mesiacov prebieha výber nových startupov. Prihlášky do 6. kola súťaže môžete zasielať do 14. septembra 2017.

 

Prihláška do súťaže

Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné vyplniť registračný formulár, ktorý nájdete v menu v časti „Ako sa zapojiť“.

Projektové zámery budú posudzované odbornou komisiou. Po zhodnotení registrovaných projektov odbornou komisiou budú vybrané tímy pozvané na prezentáciu, ktorá sa uskutoční pred odbornou porotou. O mieste a konaní budeme tímy informovať do dvoch týždňov od ukončenia prihlasovania.

Prípadné otázky ohľadom súťaže môžete zasielať e-mailom na lucia.gallikova@cnl.sk (tel. 055/602 3171).

 

Čo môžete získať?

PK10Startup centrum TUKE ponúka nádejným startupom možnosť získať:

  • priestory zdarma v Startup Centre TUKE,
  • možnosť využitia potrebnej kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení TUKE,
  • pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov a ďalšie benefity,
  • expertnú a mentorskú podporu.

Do súťaže sa môžu zapojiť projekty v tzv. pred-inkubačnej dobe (t.j. v štádiu nápadu), z ktorejkoľvek časti Slovenska a tiež zahraničné projekty, ktoré plánujú realizovať svoju činnosti na Slovensku.

Viac informácií nájdete aj v časti FAQs (Frequently Asked Questions / Často kladené otázky).

 

Úspechy

Od roku 2014 v Startup centre TUKE pôsobilo 35 perspektívnych startupov s veľkým inovačným potenciálom presadiť sa na trhu. Viacerým z nich sa podarilo získať podporu investorov a uviesť na trh viacero úspešných produktov v oblasti softérových, aj hardvérových riešení.

Patria medzi ne napríklad CropTech – víťazi Startup awards (v kategórii „Spoločnosť“), Fitliner Training – finalisti súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2016, VIZUALIZACKY – víťazi súťaže Business Idea 2014 Tatra banky, Chargebrella – víťazi Business Idea 2016, EFEOS – semifinalisti celosvetového kola súťaže Creative Business Cup a mnohé ďalšie.

Viac sa o nich dozviete v sekcii „Startupy“.

 

Povedali o nás…

Maťo round picSme Startup centru TUKE veľmi vďační, že sme mohli pracovať pod jeho strechou. V čase, keď sme nemali prostriedky na kancelárie, sme tu našli skvelé podmienky pre našu prácu, čo nám nesmierne pomohlo. Okrem toho aj na nás veľmi pozitívne vplývala tvorivá atmosféra, ktorá tu vládne vďaka celej startupovej komunite. Myslím si, že pôsobenie Startup centra TUKE je najmä pre začínajúce startupy veľmi prínosné.“ – – – Martin Paľa, CropTech

 

„Náš startup vychádza z akademického prostredia – vyvíjame síce špičkovú Mari round pictechnológiu, ale nemali sme veľké skúsenosti s reálnym podnikaním. Vďaka Startup centru TUKE sme sa mohli odprezentovať pred skúsenými podnikateľmi. Dostali sme cennú spätnú väzbu na produkt a jeho ďalší rozvoj. S odstupom času za najväčší prínos nášho pôsobenia v Startup centre považujeme to, že pán Ivan Hruška, predseda správnej rady IT Valley, nás zoznámil so súčasným mentorom a biznis partnerom. Tento kontakt má dnes pre nás nevyčísliteľnú hodnotu.“ – – – Mária Virčíková, Lurity

 

Daniel round picÚčasť v súťaži aj priebežné prezentácie vývoja startupu Chargebrella sú pre nás vždy dobrou spätnou väzbou, ktorá nás posúva vpred. Zároveň je pre nás dobré patriť „pod krídla“ univerzity, vďaka tomu pôsobíme serióznejšie ako startup s istou stabilitou a priestorom na rozvoj. V Startup centre je aj niekoľko ďalších startupov, vďaka čomu si vieme poradiť a navzájom sa podporiť.“ – – – Daniel Šlosár, Chargebrella

 peter round pic

Startup centrum TUKE nám pravidelne prináša tipy na konferencie a podujatia, na ktorých môžeme zviditeľniť náš projekt. Aj vďaka tomu sme sa zúčastnili napríklad v súťaži Mladý inovatívny podnikateľ roka 2016, kde sme sa dostali medzi top 5 finalistov.“ – – –  Peter Budzák, Fitliner Training

fotohoneylog

.

Startup centrum TUKE pomohlo nášmu projektu v posune vpred.  Ich pomoc sa prejavu cez pravidelný prísun informácii o rôznych akciách a príležitostiach, ale aj cez osobné stretnutia s členmi centra a ich spätnú väzbu na náš startup.“ – – – Pavol Sokol, HoneyLog

 

fotoceelabs
Startup centrum TUKE nám ako mladému startupu výrazne pomohlo. Nie len odborným mentoringom, poskytnutím zázemia pre rozvoj, či už v podobe poskytnutia priestorov a kontaktov, ale aj po stránke rozvíjania myšlienky, s ktorou sme do centra vstupovali. Aktivity ako súťaže, výstavy, účasti na konferenciách a s tým spojená možnosť prezentovania našej myšlienky nám pomohli k vytváraniu partnerského a zákazníckeho ekosystému, pomocou ktorého ďalej rastieme.“ – – – Peter Feciľak, CEELABS

 

fotovizualizacky„Spoločnosť VIZUALIZACKY sa ešte ako startup projekt Vizualizačky.sk zapojila už do 1. kola súťaže a následne ako prvá vstúpila do Inkubátora TUKE. Od začiatku spolupráce Startup centrum TUKE priamo podporovalo našu firmu po odbornej, mentorskej, aj materiálnej stránke a tým priamo vplývalo na rýchlosť rozvoja nášho projektu od startup projektu až k samostatnej spoločnosti. Startup centrum TUKE, resp. Tehnická univerzita v Košiciach, je dodnes jediným partnerom našej firmy bez vstupu externého investora. Startup centrum TUKE je teda ideálnym miestom pre rozvoj mladých projektov čoho je naša firma dôkazom.“ – – – Pavol Kaleja, VIZUALIZACKY

 

Organizačné informácie

Účastník Startup centra podpisuje súhlas s Vnútorným poriadkom Startup centra. Je povinný priebežne prezentovať progres pri realizácii svojho projektového zámeru v 6 mesačných intervaloch. Úspešným absolventom pred-inkubačného pobytu v Startup centre TUKE bude ponúknutá možnosť inkubácie v priestoroch Inkubátora Technickej univerzity (v rámci UVP Technicom).